Epipactis helleborine

Epipactis helleborine ssp minor

Epipactis kleinii

Epipactis leptochila

Epipactis lusitanica